صفحه اصلی(خانه)

 1. در قسمت تابلو اعلانات امکان مشاهده اخبار، لیست لینک های مفید و قابل دانلود وجود دارد.
 2. در قسمت گفتگو بر خط امکان ارسال پیام به همه ی کاربران سازمان وجود دارد.
 3. در قسمت یادداشت، کاربر میتواند از طریق تب یادداشت های جدید، یادداشت های ضروری و مورد نیاز خود را ثبت نموده ودر تب یادداشت ها آنها را مشاهده نماید.
 4. در قسمت تقویم ، کاربر می تواند لیست رویداد های روز و آینده خود را مشاهده نموده و با کلیک بر روی آنها عمل ویرایش را انجام دهد. هم چنین با کلیک بر روی دکمه رویداد جدید می تواند رویداد جدید مورد نظر خود را ثبت نماید. در قسمت لیست کامل رویدادها ، کاربر میتواند لیست تمامی رویدادهای خود را ( از تاریخ روز به بعد ) مشاهده نموده و عمل جستجو را انجام دهد.
 5. در قسمت جلسات ، کاربر می تواند لیست جلسات روز و آینده خود را مشاهده نموده و با کلیک بر روی آنها ، جزئیات بیشتر در مورد جلسه مورد نظر خود را مشاهده نماید. با کلیک بر روی لیست کامل جلسات ، کاربر میتواند لیست تمامی جلسات خود را ( از تاریخ روز به بعد ) مشاهده نماید و عمل جستجو را انجام دهد.
 6. در قسمت دفترچه تلفن، کاربر امکان مشاهده ی شماره تلفن های ضروری به همراه نام واحد و مسئول مربوطه را دارد. هم چنین امکان جستجو نیز در این قسمت فراهم می باشد.

کارتابل و نامه ها

 1. دسته بندی نامه ها شامل نامه های وارده ، صادره ، حذف شده ها ، پیش نویس ها
 2. امکان ساخت نامه ، ذخیره پیش نویس و ارجاع پیش نویس نامه ، تعیین یادداشت برای نامه
 3. تعیین زمان رسیدگی برای یک نامه هنگام ایجاد نامه جدید
 4. مشاهده زمان رسیدگی به نامه
 5. ایجاد و ارسال نامه برای دبیرخانه هایی که کاربر در آنها عضو می باشد.
 6. امکان دسترسی به نامه های دبیرخانه هایی که کاربر در آنها عضو می باشد.
 7. در قسمت ایجاد نامه جدید، نامه های وارده، صادره، حذف شده ها و پیش نویس ها ، کاربر فقط به لیست نامه هایی که در دبیرخانه آن عضو می باشد ، دسترسی دارد.
 8. امکان ارجاع ، پاسخ و چاپ نامه
 9. امکان ویرایش نامه
 10. امکان جستجو در نامه ها و مشاهده ی نامه های مرتبط
 11. مدیریت پوشه ها در قسمت نامه ها
 12. امکان ارسال پیوست از طریق اسکن و فایل ، امکان مشاهده ی پیوست ها ، ارجاعات و اقدامات یک نامه
 13. هماهنگی با نرم افزار اکسل (ارسال اطلاعات به فایل اکسل)
 14. امکان نوشتن رونوشت پنهان در قسمت ارسال نامه
 15. امکان تعیین جانشین برای کاربر (امکان تعیین بازه زمانی)
 16. جستجو پیشرفته در برنامه ها و امکان جستجو در گیرندگان نامه
 17. امکان تنظیم گیرندگان گروهی و مشخص نمودن اعضای گروه که لیست اندیکاتورهای مربوط به آن فقط شامل لیستی است که دسترسی کاربر به آنها تعیین شده است. هم چنین در این قسمت شما میتوانید اولویت گروه های خود را نیز مشخص نمایید. همچنین با انتخاب اسم گروه ، لیست اسامی مربوط به آن نمایش داده میشود که میتوانید عمل حذف یا اضافه نمودن کاربر را انجام دهید.
 18. مشاهده تاریخ و شماره نامه و فرستنده آن

پاسخگویی الکترونیک تیکتینگ

 1. ایجاد موضوعات و گروه های پاسخگویی به صورت درختی
 2. انتصاب کارکنان خود به موضوعات پاسخگویی
 3. دارا بودن کارتابل و ارجاع تیکت به کارمندان
 4. ساخت گروه های مشتریان و انتصاب به مشتریان
 5. ارسال تیکت مشتری به موضوعات تیکت و ارجاع اتوماتیک
 6. ارسال تیکت از کارکنان به مشتریان
 7. جستجوی پیشرفته در تیکت ها
 8. گزارش فعالیت کارکنان بر اساس پاسخدهی و عملکرد آنها
 9. نمایش تمامی تیکت ها برای مدیر ارشد
 10. ایجاد پیام عمومی برای گروه های مشتریان
 11. دارای داشبورد اختصاصی تیکت
 12. امکان الصاق پیوست به هر پیام
 13. یکپارچگی با سیستم های دیگر اتوماسیون ژوبین
 14. دارا بودن فایل آموزش اختصاصی برای کارمندان و مشتریان جهت بهره برداری
 15. و صدها امکان دیگر...

بایگانی اسناد

 1. ثبت سند جدید از طریق اسکن یا بارگذاری
 2. مشاهده لیست اسناد با جزئیات
 3. امکان جستجو در اسناد براساس محرمانه بودن یا نبودن
 4. امکان ویرایش اسناد و تعیین محرمانه بودن یا نبودن

اداری

 1. آیین نامه ها و دستورالعمل ها
 2. تعریف سند جدید شامل گروه های دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و برگه های خام اداری
 3. امکان ویرایش سند
 4. جلسات
  تعریف جلسه جدید به همراه امکان اضافه کردن افراد به جلسه مورد نظر
  مشاهده آرشیو جلسات به صورت کامل با امکان ویرایش یک جلسه خاص و یا حذف آن
  امکان جستجو در لیست جلسات
  لیست کامل جلسات ومصوبات مرتبط با کاربر به همراه امکان جستجو در لیست بر اساس فیلدهای اطلاعاتی
  امکان مشاهده لیست اقدامات مربوط به یک جلسه برای کاربر
  مشاهده جزئیات یک جلسه به صورت کامل
  مشخص نمودن دبیرجلسه و اطلاعات تکمیلی مرتبط در پایان جلسه

برنامه ها

 1. برنامه هشدار اتوماسیون (مخصوص سیستم عامل ویندوز)
 2. برنامه هشدار اتوماسیون (مخصوص سیستم عامل اندروید)

مدیریت سیستم

 1. مشاهده لیست کاربران (امکان ویرایش ، تعیین دسترسی و جانشین برای کاربر)
  امکان جستجو در لیست کاربران بر اساس فیلدهای اطلاعاتی
 2. تنظیمات دبیرخانه
  امکان تعریف دبیرخانه ( اندیکاتور )
  امکان تعریف قالب نامه برای دبیرخانه مورد نظر
  امکان ویرایش نام دبیرخانه ، ویرایش قالب نامه و فرمت نامه
 3. امکان ابطال یک نامه
  امکان جستجو در نامه ها و ابطال نامه و امکان برگشت نامه
 4. مدیریت گروه های کاربری و انتصاب به آنها
  امکان تعریف گروه های کاربری به همراه مشخص نمودن زیر مجموعه هایش برای یک دبیرخانه خاص
  امکان ویرایش و حذف گروه های کاربری
  امکان افزودن عضو به گروهای کاربری به همراه امکان حذف کاربر از یک گروه کاربری
 5. تعریف صفحات
  امکان ویرایش و همچنین تعیین فعال بودن یا نبودن صفحه مورد نظر
 6. دسترسی به دبیرخانه
  امکان مشاهده لیست دبیرخانه هایی که کاربران در آنها عضویت دارند به همراه امکان ویرایش دسترسی به ازای هر کاربر برای دبیر خانه هایی که در آنها عضو است شامل ویرایش دسترسی به دبیرخانه ، مشاهده ی نامه ها و نامه های داخلی ، ایجاد نامه و امکان حذف دسترسی کاربر مورد نظر به دبیرخانه هایی که در آنها عضویت دارد.
  همچنین در دسترسی به دبیرخانه که زیرمجموعه ای از تنظیمات دسترسی است امکان تعریف دسترسی جدید وجود دارد که میتوانید فرد مورد نظر را انتخاب کرده و امکان دسترسی به دبیرخانه مورد نظر خود را به کاربر بدهید.
 7. دسترسی ارجاع
  تعیین دسترسی حوزه ارجاع برای هر کاربر
 8. کارتابل
  گروه بندی کاربران شامل انتخاب گروه کاری و عضویت افراد در آن به همراه امکان حذف کاربر از گروه
  فرم های کارتابل (شامل مدیریت فرم ها)
  دسترسی کار شامل امکان انتخاب عنوان کار ، تعیین دسترسی کارتابل کاری و اعمال دسترسی برای کاربر مورد نظر به همراه امکان حذف دسترسی
  دسترسی ارجاع
  تعیین دسترسی ارجاع از کارتابل های کاری توسط کاربران به همراه امکان حذف دسترسی
 9. بروزرسانی شرکت ها
 10. ویرایش اخبار
  ثبت خبر جدید و تعیین تاریخ انتشار و تاریخ انقضاء انتشار
  حذف، فعال و غیر فعال نمودن یک خبر
  مشاهده وضعیت خبر ( منقضی بودن یا نبودن )
 11. اطلاعات تماس
  ثبت شماره ی یک واحد با نام فرد مربوطه و شماره تلفن و نام واحد
  امکان ویرایش، حذف، فعال و غیر فعال نمودن
 12. مالی
  دسترسی به مدل های پرداخت مالی
 13. تنظیمات اصلی
  تعیین مد ارسال یا ارجاع نامه ( مد ارسال و ارجاع نامه به کاربرهای سازمان ، مد ارسال و ارجاع نامه به هم رده ای ها و مدیر کاربر )
 14. مدیریت دانلود
  امکان مشاهده لیست لینک های قابل دانلود که میتوان آنها را ویرایش و یا حذف نمود.
  امکان افزودن لینک دانلود برای کاربران به همراه تعیین اولویت برای نمایش و سپس مشاهده ی لینک افزوده شده در صفحه اصلی (خانه)
 15. مدیریت لینک های مفید
  امکان مشاهده لیست لینک های مفید که میتوان آنها را ویرایش و یا حذف نمود.
  امکان افزودن لینک مفید برای کاربران به همراه تعیین اولویت برای نمایش و سپس مشاهده ی لینک افزوده شده در صفحه اصلی (خانه)